First Class Health Care

ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส ให้ความคุ้มครองสุขภาพในโรงพยาบาลเครือ BDMS กว่า 45 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยและกัมพูชา

ด้วยวงเงินสูงถึง 100 ล้านบาทต่อปี.

Allianz Chiangmai
โทร 062-328-2462

MyFirstClass