First Class @BDMS

Allianz Chiangmai

ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส ให้ความคุ้มครองสุขภาพในโรงพยาบาลเครือ BDMS กว่า 45 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย
ด้วยวงเงินสูงถึง 100 ล้านบาทต่อปี


MyFirstClass
Allianz Chiangmai
โทร 062-328-2462